Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от д-р Румен Георгиев Цветанов за Изграждане на сграда за 6 лекарски кабинети.

от 19.08.2015

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от д-р Румен Георгиев Цветанов за Изграждане на сграда за 6 лекарски кабинети.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда