Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Реконструкция и изграждане на подпорна стена на улица „Теменуга, жилищен комплекс „Толбухин-юг”, град Враца”

от 11.06.2015

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на  ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./ 

Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение: 

„Реконструкция и изграждане на подпорна стена на улица „Теменуга, жилищен комплекс „Толбухин-юг”, град Враца”

 

Възложител:

ОБЩИНА ВРАЦА

гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6

тел, факс: 092/663438

Телефон, факс и е-mail: Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092/ 62 30 61

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

Лице за контакти: Арх. Данаил Дилков, Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 – вътр. 274.

  

Характеристика на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е да се предложи решение за изпълнение  на уличната настилка и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води.    

Общата площ на уличното платно  е 739.3 кв.м.

По своето функционално предназначение улицата е от второстепенната улична мрежа на гр.Враца.

            Транспортното натоварване е незначително. Трайна настилка не е изпълнявана. На локални участъци живущите на улицата са изпълнявали по своя инициатива:

асфалтова настилка – 243 кв.м.

настилка трошен камък – 5 кв.м.

бетонова настилка 130 кв.м.

Под атмосферни въздействия са оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Застрашена е от срутване северната граница на символичното пътно платно.

Новата настилка на улиците е :

асфалтобетонова 4 см с плътен асфалтобетон,

асфалтобетонова 4 см с порьозен асфалтобетон,

легло от трошено-каменна настилка.

Тротоарната настилка е с бетонови плочи и ограничителен бетонов бордюр.

            Всички употребени видове настилки, както и детайлите към тях са отразени в съответните чертежи.

            Проектирана е стоманобетонна подпорна стена с охранителен метален парапет с обща дължина 47 лм  и максимална височина 3,25 м.

 

Местоположение

Улица „Теменуга, жилищен комплекс „Толбухин-юг”, град Враца.

 

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното намерение, да изразят мнения и становища, относно реализацията му, могат да го направят писмено в община Враца или в РИОСВ Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 Дата: 08.06.2015 год.                                                                                              Възложител: Община Враца           

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда