Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на стопанство за интензивно развъждане на риба

от 16.09.2008

Местоположение:
Имот с кадастрален номер 038011, с размер 2 056 м2  в местността “Гладна” в землището на с. Згориград.

Възложител:
Пламен Недялков - управител на ЕТ “ПН-Пламен Недялков”
с адрес: ул. „Нишка” № 172, гр. София, район Илинден 1309
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на стопанство за интензивно развъждане на риба. За целта е необходимо да се изградят 6 бр. армирани  бетонни басейна с обем 15 куб. м. всеки от тях. Те ще бъдат разположени върху площ от около 250 м2.
Текущия проект предвижда и изграждане на работно помещение за обслужващия персонал разположен на площ от около 100 м2.

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда