Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "БИДС-ТАЛВЕГ"-ООД, гр.Враца за „Овцеферма за 500 млечни овце"

от 09.06.2015

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "БИДС-ТАЛВЕГ"-ООД, гр.Враца за „Овцеферма за 500 млечни овце"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда