Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Булгартрансгаз"-ЕАД, гр.София за „Застрояване на Подземно газово хранилище Чирен"

от 11.05.2015

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Булгартрансгаз"-ЕАД, гр.София за „Застрояване на Подземно газово хранилище Чирен"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда