Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ET "БИОС-ТАЛВЕГ"-М.Ценова-Т.Тодоров за „Сондажен тръбен кладенец с дълбочина 30 м."

от 07.05.2015

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ET "БИОС-ТАЛВЕГ"-М.Ценова-Т.Тодоров за „Сондажен тръбен кладенец с дълбочина 30 м."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда