Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ферма за отглеждане на 30 броя крави

от 12.08.2008

Местоположение:

   Поземлен имот ПИ № 027034,  в местност “Пирашки круши” с. Три кладенци, в землището на общ. Враца, обл. Враца

 

Възложител:

   Мая Стоянова Ценова с адрес, ул.”Васил Левски” № 1, с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, тел.:0890 778045

 

Характеристика на инвестиционното предложение:
   Изграждане на нова кравеферма за 30 броя крави в имот собственост на възложителя, с площ от 8,656 дка. Във фермата ще се извършват дейности по отглеждане на кравите /свободно боксово отглеждане/ основно за добив на мляко. Млеконадоя ще бъде механизиран, като млякото ще се събира във вани и ежедневно ще се транспортира до обособени пунктове за целта. На територията на фермата няма да има млекопреработка и месопреработка. Ще има сгради за персонала, животните и силузи за съхраняване на фуража. Фермата ще бъде на отстояние повече от  300 м. от най-близките сгради на с. Три кладенци и не попада на територията на защитени зони.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда