Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение вх.№2600-877/21.04.2015г. от "СПЕКТ" ЕООД, гр.Враца

от 23.04.2015

Уведомление за инвестиционно предложение ремонт на съществуващ работещ овчарник, находящ се в землището на с.Косталево, общ.Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда