Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
„Изграждане на обходен път на гр. Враца от км 0+000 до 5+514. Пътят обхожда град Враца от север. Инвестиционното предложение е на етап предпроектно проучване. Обща дължина на обекта 5,5 км”

от 23.07.2008

Местоположение:
Трасето минава през землището на гр. Враца, кв. Кулата. Засяга предимно земеделски земи – държавна, общинска и частна собственост. Видът и начина на ползване на земите ще се определи след приемане на парцеларния план, който ще се изготви при техническия проект.


Възложител:
Фонд републиканска пътна инфраструктура

за контакти: „Илия Бурда” ЕООД, гр. София, ж.к. „Бъкстон”, чл. 20, вх. Е – 1618,  адрес: ул. “Васил Левски” № 1 с. Три кладенци, община Враца, област Враца, тел: 0898778045

Характеристики на инвестиционното предложение:

Пътят се разработва за проектна скорост 80 км/ч и за движение „много тежко”. Предвижда се изграждането на три пътни възли и два надлеза – над ж.п. линията и над път ІІІ-101 между кв. Кулата и кв. Нефела. В проучванията се представят за разглеждане два варианта, отстоящи на около 500 м.

Изграждането на пътя е във връзка с привеждането на Европейския коридор № 4 към нормативните изисквания за път І клас за територията на РБългария.

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда