Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Преустройство на две съществуващи сгради в семеен хотел- с. Паволче, общ. Враца

от 22.07.2008

Местоположение:
с. Паволче, общ. Враца, ул. “Одрин” № 7, УПИ- VIII-306, кв. 30 и ПИ № 000217 в местността “Градиняко”.

Възложител:
Иво Федиев Лаков- управител на “Нифе” ЕООД с адрес:ул. „Никола Войводов” № 6-А-4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
тел. 092/623 236

Характеристика на инвестиционното предложение:
В УПИ VIII-306, кв. 30 по плана на с. Паволче има две съществуващи сгради, които ще се преустроят в семеен хотел с площ 1145 дка. Ще се изгради кът за забавление и отдих в ПИ № 000217 с площ 5881 дка в м. “Градиняко” в землището на с. Паволче (двата имота са в съседство).

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда