Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Стоянов Константинов - Трасе за подземен захранващ ел.провод с.Паволче

от 05.11.2014

Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Стоянов Константинов - Трасе за подземен захранващ ел.провод с.Паволче

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда