Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Стоянов - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна

от 30.10.2014

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Стоянов - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда