Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно намерение от Мирослав Василев Атанасов, Румен Кирилов Христов, Гълъбин Христов Илиев „Промяна предназначението на собствен имот за "общекгвено обслужване-промишлени складови дейности".

от 27.10.2014

Обява за инвестиционно намерение от Мирослав Василев Атанасов, Румен Кирилов Христов, Гълъбин Христов Илиев „Промяна предназначението на собствен имот за "общекгвено обслужване-промишлени складови дейности".

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда