Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ваканционно селище в местността “Църквище” в землището на с. Згориград

от 22.07.2008

Местоположение:
ПИ № 005077-6.086 дек., № 005032-3.219 дек. Или с обща площ 9.305 дек. Ливади намиращи се в м. “Църквище”, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
Нели Георгиева Петрова- управител на “Ромел Ланд” ЕООД
с адрес: ул. „Лукошов” № 10, офис 405, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на ваканционно селище за селски туризъм, състоящо се от 12 бр. вили, всяка от тях с основа до 100 кв. м. и кота кораиз 7 м., 1 бр. административна сграда с основа до 200 кв. м. и кота кораиз 7 м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда