Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на говедовъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави

от 13.06.2007

Местоположение:
Имот № 161012, м. “Край село”, землище на с. Чирен, общ. Враца

Възложител:
Милчо Петков Йорданов, ул. “Милин камък” № 10, с. Чирен, общ. Враца

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на ферма за свободно боксово отглеждане на 20 /двадесет/ бр. крави в имот № 161012, м. “Край село”, землище на с. Чирен, общ. Враца с площ 3,742 дка

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда