Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Промени в работата на инсталациите по КР 75-Н1/2009 г. свързано с управление на отпадъците.”

от 27.10.2014

Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Промени в работата на инсталациите по КР 75-Н1/2009 г. свързано с управление на отпадъците.”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда