Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
„Изграждане на ферма за отглеждане на 30 броя крави

от 11.07.2008

Местоположение:
   Поземлен имот № 027034 в местност “Пирашки круши” в землище с. Три кладенци, община Враца, област Враца

Възложител:
   Мая Стоянова Ценова и Стоян Георгиев Ценов
   с адрес: ул. “Васил Левски” № 1 с. Три кладенци, община Враца, област Враца, тел: 0898778045

Характеристики на инвестиционното предложение:
   Изграждане на нова кравеферма в имот собственост на възложителя, върху площ от 2,500 дка за свободно боксово отглеждане на 30 бр. крави. Основния процес е производство на мляко.
   Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда