Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали."

от 08.08.2014

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда