Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ферма за отглеждане на 30 броя крави

от 30.05.2008

Местоположение:
Поземлен имот -12259.19.8,  в месност “Падината” кв. Бистрец, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца


Възложител:
Ангел Маринов Ангелов
с адрес: бул. “Христо Ботев” 20 с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца,тел:0888226039

Характеристики на инвестиционното предложение:
Изграждане на нова кравеферма за 30 броя крави в имот собственост на възложителя, с площ от 2,499 дка. Във фермата ще се извършват дейности по отглеждане на кравите /по 6 броя животни в бокс/ основно за добив на мляко, млеконадоя ще бъде механизиран, като млякото ще се събира във вани и ежедневно ще се транспортира до обособени пунктове за целта, няма да има млекопреработка и месопреработка. Ще има сгради за персонала, животните и силузи за съхраняване на фуража. Фермата ще бъде на отстояние 300 м. от най-близките сгради на с. Нефела и не попада на територията на защитени зони.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда