Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Преустройство на съществуващи сгради за отглеждане на свине майки и прасета за угояване"

от 29.07.2014

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда