Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце."

от 29.07.2014

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце."

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда