Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Дейности по съхранение на МПС от внос до разкомплектоването им на възли и детайли

от 18.07.2014

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за: Дейности по съхранение на МПС от внос до разкомплектоването им на възли и детайли

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда