Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Приемане, сортиране и временно съхранение на стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори, ИУЕОО и ИУМПС

от 30.05.2008

Местоположение:
Открити складови площи в поземлен имот 12259.1021.6 па кадастрална карта на гр. Враца с площ 5000 кв. м.; ул. “Мито Орозов”, общ. Враца, обл. Враца
Възложител:
”ГЕО- МЕТАЛ ТРЕЙД” ЕООД
с адрес на управлението: обл. София, общ. Младост, гр. София, ж. к. “Младост” № 1, бл. 48, вх. 4, ет. 7, ап. 62, представлявано от Явор Димитров Георгиев
сл. тел: 0888/505 545

Характеристика на инвестиционното предложение:
На обекта ще се извършва дейност по приемането, сортирането и временното съхранение на стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори, ИУЕОО и ИУМПС.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда