Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца „Преустройство и промяна на предназначението а сградата на бившето училище „Митрополит Константин”, в център (от резидентен тип) за работа с младежи в риск

от 21.05.2014

Обява за инвестиционно намерение от Община Враца „Преустройство и промяна на предназначението а сградата на бившето училище „Митрополит Константин”, в център (от резидентен тип) за работа с младежи в риск, в у.п.и. ІV-295, кв. 55, ЦГЧ, гр. Враца”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда