Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23

от 13.05.2014

Уведомление за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. тръбни кладенци: ТК 1 "Север"; ТК 2 "Юг" в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда