Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Валентин Венков Хальов за изграждане на горски разсадник

от 23.04.2014

Уведомление за инвестиционно предложение от Валентин Венков Хальов за изграждане на горски разсадник

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда