Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Организиране на площадка за изкупуване, сортиране, съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали

от 19.05.2008

Местоположение:
УПИ № 12259.1012.15, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
”МОТОР” АД, с адрес: бул. “Христо Ботев” № 150, гр. Враца, общ. Враца

тел: 0888 827 482, еин BG 106006655
 

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на територията на съществуващото и действащо дружество “Мотор” АД, гр. Враца. Горепосочената площадка ще бъде на площ от 1000 кв. м /като част от площадката на дружеството/ и с капацитет да 200 т/ месец. При реализиране на инвестиционното предложение ще се извършват дейности по разделно събиране, временно съхранение и тронспортиране на метални отпадъци. Не се предвижда преработката им. Площадката ще бъде оградени. Отстоянието от площадката до най-близките сгради е повече от 500 м.

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда