Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Преустройство на цех за кюспе-фуражи в Цех за производство на сурово растително масло

от 30.04.2008

Местоположение:
гр. Враца, ХВЗ, кв. 10, УПИ ХІ- 66, ул. “Илинден” № 2

Възложител:

“Премиер - ТМ” ООД
Михаил Иванов Михайлов,
с адрес:
ул. „Илинден” № 2, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 0887 441 040

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда преустройство на съществуващ цех за фуражи-кюспе в цех за преустройство на сурово растително масло и кюспе. Помещението е съществуващо и се предвижда само преобурудване с машини за новото производство

 

  Решение № ВР-11-ПР-2008г. да не се извършва оценка на                   въздействието върху околната среда.

 За повече информация – тел. 624 761 РИОСВ гр. Враца

      

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда