Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Създаване на трайни насаждения в землището на с.Девене" от Иван Димитров Иванов

от 17.01.2014

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Създаване на трайни насаждения от череши и круши в землището на с.Девене" от Иван Димитров Иванов

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда