Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00040/09.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване КИ Медковец

от 14.01.2014

СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00040/09.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване КИ Медковец

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда