Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на малка ВЕЦ на руслото на р. Черна, землището на с. Лютаджик

от 31.03.2008

Местоположение:
Землището на с. Лютаджик в руслото на река Черна. Инвестиционното намерение засяга ПП “Врачански балкан”

Възложител:
ЕТ “Електростил- 95- Димитър Георгиев”,
с адрес:
ж. к. „Дъбника” № 17- Б- 35, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 0886 600066

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда изграждане в руслото на р. Черна - МВЕЦ, която ще използва водата на реката и нейните притоци, с цел електропроизводство от възобновяеми източници.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда