Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от "Химметал" ООД с.Згориград - Вътрешно преустройства на магазин в склад

от 11.12.2013

Уведомление за инвестиционно предложение от "Химметал" ООД с.Згориград - Вътрешно преустройства на магазин в склад

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда