Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на склад за изкупуване на промишлени отпадъци от метал за преработка в готова продукция

от 31.03.2008

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, кв. 165 на ж. к. “Дъбника”, поземлен имот 12259.1012.15, собственост на “Мотор” АД

Възложител:
Петъл Стоянов Петров
“Мотор” АД ,
с адрес:
бул. “Христо Ботев” 150, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 092/641585, факс: 092/655116

Характеристика на инвестиционното предложение:
Организира изкупуване на вторични суровини, които се предоставят на леярни за изработване на заготовки за изработка на детайли от черни и цветни метали, с цел подобряване на ефективността на работа на фирмата.

 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда