Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Преустройство и доизграждане на съществуваща сграда с предназначение за говедовъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави

от 12.06.2007

Местоположение:
Позeмлен имот № 161012, местността „Край село”, землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца

Възложител:
Милчо Петков Йорданов, с адрес: ул. „Милин камък” № 10, с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, тел: 09115206

Характеристика на инвестиционното предложение:
Преустройство и доизграждане на съществуваща сграда с предназначение за говедовъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави, в имот, собственост на възложителя, с площ от 3,742 дка. Разглеждания имот не се намира в близост до водни обекти, магистрали и ж.п. линии.

Решение:
№ ВР – 15 – ПР / 2007 г. от 23.03.2007 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда