Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00067/19.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води с

от 26.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00067/19.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Девене.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда