Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00046/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на воден обект-с.Три кладенци".

от 26.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00046/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-с.Три кладенци".

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда