Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от "Лалов и Вачев" ЕООД - Водовземане на подземни води

от 22.11.2013

Обява за инвестиционно предложение от "Лалов и Вачев" ЕООД - Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда