Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00071/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ Езерото-ВИК Враца-Паволче".

от 13.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00071/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ Езерото-ВИК Враца-Паволче".

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда