Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Ремонт но път и възстановяване на манастирски комплекс “Св. Иван Пусти”

от 18.03.2008

Местоположение:
Поземлен имот с идентификатор 12259.187.14, общ. Враца, площ: 93888 кв. м., с трайно предназначение- горска

 

Възложител:

Врачанска митрополия- представлявана от Врачански митрополит Калиник, чрез пълномощниците си ик. Николай Костадинов и Пламен Велев
с адрес:
ул. „Христо Ботев” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел/факс: 092/661164

Характеристика на инвестиционното предложение:
Ремонта на пътя предвижда подравняване на земен път и засипване с инертен материал. Възстановяването на манастирския комплекс “Св. Иван Пусти” включва реконструкция и ремонт на църковна сграда и жилища на монаси и магерница.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда