Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00071/16.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

от 24.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00071/16.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване чрез тръбен кладенец "ТК-Беана-Враца"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда