Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00035/08.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане и ползване на пвърхностин воден обект

от 14.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00035/08.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане и ползване на пвърхностин воден обект с цел "Изграждане на съоръжения за водоснабдяване на рибовъдно стопанство "Байковец" - р.Лева

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда