Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на сладкарска работилница в ж. к. “Дъбника”

от 18.03.2008

Местоположение:
гр. Враца, собствен парцел- УПИ ХХІ, кв. 150, ж. к. “Дъбника”

Възложител:
Тодор Кръстев Тодоров,
с адрес:
ул. „Плакалница” № 7, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 0886 839362

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда подготовка на суровини, приготвяне на полуфабрикати за сладкарски изделия, оформяне на готови изделия и съхранение

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда