Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС с вх. N2600-1802(2)/05.09.2013 г. от "СМАЙЛ"ООД

от 09.09.2013

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС с вх. N2600-1802(2)/05.09.2013 г. от "СМАЙЛ"ООД

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда