Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Построяване на старчески дом в м. “Копана могила”, с Паволче, общ. Враца

от 11.02.2008

Местоположение:

с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, м. “Копана могила”, имот № 001020, с площ 4,001 дка

 

Възложител:

Илонка Иванова Петкова
Ж. к. “Сениче”, бл. 50, вх. А, ап. 3
гр. Враца, община Враца, обл. Враца

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Построяване на старчески дом, в имот собственост на възложителя № 001020, м. “Копана могила”, с площ от 4,001 дка., находящ се в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот намиращ се извън населеното място, попадащ на територията на ПП “Врачански Балкан”.


За допълнителна информация:

РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, гр. Враца, тел: 092/629211

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда