Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Румен Илиев Георгиев - "Агроин"-ООД

от 31.07.2013

Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения ...

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда