Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Цветелин Венциславов Филчев - Вътрешно преустройство на търговски обект за обособяване на два самостоятелни обекта ... гр.Враца

от 26.07.2013

Уведомление за инвестиционно предложение от Цветелин Венциславов Филчев - Вътрешно преустройство на търговски обект за обособяване на два самостоятелни обекта - магазин за промишлени стоки и офиси - гр.Враца, ул.Г.Бенковски №1

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда