Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Смяна предназначението на земеделска земя- ПИ 12259.734.57, с площ от 6,999 дка. В местността “Гладно поле”, гр. Враца, в урегулиран поземлен имот с отреждане “Складова база офиси и магазини” в “Предимно производствена зона”.

от 04.02.2008

Местоположение:
Поземлен имот 12259.734.57, с площ от 6,999 дка. В местността “Гладно поле”, гр. Враца.

Възложител:
инж. Димитър Симеонов Димитров, с адрес: ул. „Димитраки Хаджи Тошин”” № 1, ет. 4, ап. 8, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
тел: 0884 880 153

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда промяна предназначението на ПИ 12259.734.57- земеделска земя в урегулиран поземлен имот с отреждане- “За складова база, магазини и офиси” в “Предимно производствена зона” за изграждане на складова база за промишлени хранителни и нехранителни стоки (без отделяне на вредности); административни сгради, офиси и магазини; както и необходимата за обекта техническа инфраструктура

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда