Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодора Валериева Въльовска за обект: Промяна предназначението на собствен имот 944.264 местност "Череша" с код по ЕККАТЕ 12259 гр. Враца за "промишлени складови дейности".

от 28.06.2013

Уведомление за инвестиционно предложение от Теодора Валериева Въльовска за обект: Промяна предназначението на собствен имот 944.264 местност "Череша" с код по ЕККАТЕ 12259 гр. Враца за "промишлени складови дейности".

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда