Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов и Цветелина Валентинова Ангелова за обект - "Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-211, кв.35 по ПРЗ на гр. Враца, идентификатор № 12259.1025.211 по КК на гр. Враца"

от 26.06.2013

Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов и Цветелина Валентинова Ангелова за обект - "Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-211, кв.35 по ПРЗ на гр. Враца, идентификатор № 12259.1025.211 по КК на гр. Враца"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда