Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на Ваканционно селище „Леденика СПА”

от 24.01.2008

Местоположение:
Местността „Църквище”, поземлен имот 005076, землище на с. Оходен, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на възложителя и попада в защитена територия „Врачански балкан”.

Възложител:
„Томеком” ЕООД, гр. София район „Лозенец”, ул. „Капитан Тодор Ночев” № 30, БУЛСТАТ 175078640
Управител Теодор Данаилов Дечев,
Пощенски адрес:
гр. София, ул. „Опълченска” 112 А, ет. 8
тел: 02 8130 130; факс 02 8130 110
e-mail: office@tomekom.eu
лице за контакти: Теодор Данаилов Дечев

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на ваканционно селище „Леденика СПА” – представляващо реконструкция на съществуващия почивен дом „Леденика” и подмяна на овехтелите бунгала с нови жилищни структури, съгласно издадената виза за проектиране.
Почивният дом ще се трансформира в хотел със СПА-център, ще бъде изграден среден по размери басейн за гостите на хотела и обитателите на селището, заедно с кабинети за процедури и необходимите обслужващи помещения. Ще се изградят съоръжения – тенис кортове, игрище за волейбол/баскетбол, миниголф.
Новите жилищни структури ще се състоят от отделни групи еднофамилни жилища и няколко сгради с жилища апартаментен тип.
Ще бъде изградена подходяща паркова среда, включваща терасиране спрямо новопредвидените жилища, развитие на цветни лехи, зелени кътове и т.н.
В комплекса ще бъдат подновени инфраструктурните мрежи – водоснабдяване и канализация, електрическа мрежа. Ще бъде изградено улично и парково осветление.
Към комплекса ще бъде изградена търговска инфраструктура – магазини, разположени свободно или в търговския комплекс.
Основното предназначение на комплекса е зона за отдих и развлечение. Капацитетът е предвиден за около 40-45 хотелски стаи, 40 жилища в едно- и дву-фамилни сгради. Общата застроена/използваема площ ще бъде около 12 000 кв.м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда